UX totalny, czyli o zespole

UX totalnyKiedy patrzę na to w jaki sposób działają organizacje (szczególnie te większe), zauważam jedną bardzo interesującą rzecz – z niewiadomych dla mnie przyczyn rzadko pamięta się o benefitach pracy grupowej. Nie mówię tutaj o wysyłaniu maili do wiadomości licznego grona odbiorców, ale o głęboką współpracę przy projekcie.

Trafiłem niedawno na rozróżnienie pomiędzy kooperacją (rozumianą jako wspólna praca), a kolaboracją (wspólna praca dla wspólnego celu). To bardzo trafne ujęcie sprawy, podkreślające rolę wspólnego oczekiwanego wyniku. Dla mnie to także przyczynek na zwrócenie uwagi na role zespołu w procesie projektowym.

Jedną z najcenniejszych biznesowych lekcji, którą odebrałem w ciągu minionego roku jest ta dotycząca niemożliwej do przecenienia roli ZESPOŁU w obszarze UX. Nie wiem jak jest w przypadku innych działek, ale w odniesieniu do UX jest tak, że zespół to wszystko (jednostka niczym, kolektyw wszystkim). Co ważniejsze, to fakt że członkami tego zespołu nie muszą byc jedynie specjaliści UX. Powiem wiecej – zespół nadmiernie przechylony w kierunku designerskim nie będzie dostarczać sensownych rozwiązań (lub będzie produkować je w ilości ograniczonej). Kluczem jest różnorodność – im bardziej inny punkt widzenia, tym lepiej (bo dostarcza inną perspektywę). W takiej sytuacji normalne są wszelkiego rodzaju tarcia wynikające z prezentacji bardzo rożnych poglądów. Istotą dobrego procesu projektowego jest wybór osób mogących wesprzeć zespół swoimi spostrzeżeniami oraz zarządzenie oferowanymi przez nich punktami widzenia.

To banał, ale różnorodność jest także fundamentem zdrowej struktury jądra teamu UX. Zamiast homogenicznego mixu tych samych doświadczeń (wzajemnie się wzmacniających), ich odmienność (organizacyjna, kulturowa, edukacyjna czy społeczno-polityczna) tworzy dopełniający się wzór. Z mojego punktu widzenia istotne jest także, aby w ramach teamu nie nastepowała nadmierna specjalizacja. Nadmierna. Oczywiście naturalne jest zajmowanie się przez różne osoby różnymi obszarami (naturalne preferencje na bazie doświadczeń), ale istotą takiego zespołu jest wymienność ról. De facto każdy potrafi obsłużyć każde zadanie i dać dobrą zmianę. Johan Cruyff stworzył kiedyś określenie „futbol totalny” – pełna wymienność pozycji i zrozumienie istoty gry w różnych obszarach boiska. Dobry zespół UX, to właśnie taki grający UX totalny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *